Abbas Abad industrial town,Pakdasht,Tehran,Iran
Emersun Industries Co

Keyfiyyətin idarə edilməsi

Bir əmtəənin keyfiyyəti malların seçilməsi və satın alınmasının ən vacib səbəblərindən biridir.

Keyfiyyətə nəzarət məsələsi emal sənayesindəki ən vacib amillərdən biridir.

Sadə bir tərifdə istehsal prosesi və ondan sonrakı mərhələdə bir sıra testləri ehtiva edən keyfiyyətə nəzarət, məhsulun performansı müəyyən edilmiş müvafiq standartlara uyğunlaşdırılıb.

 

Başqa sözlə, keyfiyyətə nəzarət səyləri, məhsulların potensial qüsurlarını aradan qaldırmaq üçün məhsul bazara buraxılmadan əvvəl zavodda istehlakçı vasitəsiylə məhsuldan istifadə şəraitini simulyasiya etməlidir. 

Keyfiyyətə nəzarət məqsədləri

• Müəyyən edilmiş standartların həyata keçirilməsinin qorunması və təmini

• İstehsal prosesində mümkün olan qüsurları elan etmək

• qeyri-standart məhsulların izlənməsini izləyin

• istehlakçı rəylərini və fikirlərini qəbul etmək və təhlil etmək və müştərilərin tələblərini keyfiyyətli göstəricilərə çevirmək

 

 

Emersun Sənaye Şirkətinin 5 hissəyə nəzarətə şamil keyfiyyətin vahidi, kimya labratoriyası,  proses nəzarəti, soyuducunun testi və keyfiyyət mühəndisliyidir və müəyyən standartlara uyğun bir məhsulun istehsalında prosesi komponentlərinə nəzarəti artırmaq məqsədə təşkil olub. Iranın keyfiyyətilə məhsulların istehsalı istiqamətində bu sektorların vəzifələrin qısa şərh edirik:

1- Girişə nəzarət:

Mövcud xəritələr və (AQL) qlobal standart reytinqilə uyğun idxal məhsullarına uyğun və tələb olunan testlər və nümunəgötürmələrin həyata keçməsi, istehsal xəttindən istifadə etmədən öncə xammalın keyfiyyəti və sağlamlığından əmin olmaq. 

2- Kimya laboratoriyası:

Kimyəvi proseslərinin tam həyata keçirilməsinə və yoxlama testlərinin aparılmasına nəzarət, poliuretan köpük hissəsində prosesin kimyəvi mexanizminin düzgünlüyünü təmin etmək üçün, infrastruktur prosesi və toz boya, metal hissələri və s. Kimya Laboratoriyasının məsuliyyətidir.

3- Prosesə nəzarət qrupu:

Başlanğıcdan sona qədər bir məhsulun istehsalının addım-addım nəzarəti,yoxlanması, müəyyən standartlarla istehsal prosesinin uyğunlaşdırması yönündə nəzarət və qeyri- standart məhsulun istehsalın qarşısını almaq bu nəzarət komandasının öhdəliklərindəndir. 

4- Soyutma testi:

Soyutma dövrününə nəzarət, istehsal prosesinin başa çatmasından sonra məhsulun işləməsi və dəqiqliyi soyuducu testi aparan bölmənin öhdəsindədir. Bu bölmə 4 sızma axınına nəzarət stansiyası, qaz sızması, N (azot) testi, stansiya və onlayn testi ehtiva edir. 

5- Keyfiyyətin Mühəndisliyi:

Toplama, keyfiyyət informasiyasının təhli edilməsi, yoxlamaya aid siyahıların testi və ölçüsü və qeydiyyatı və daxili yoxlamalar və məhsulların keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün nəticələrin müqayisəsi təşkilatın göstərilən məqsədlərə uyğun hərəkət etməsini təmin etməyə kömək edir.

(SPC) statiska proses nəzarəti daha yararlı metod və problemlərin həlli üçün qabiliyyətli vasitədir ki, istehsal prosesində və son məhsulda dəyişkənliyi azaltmaqla proses sabitliyinin yaradılması və məhsuldarlığının artırılmasında faydalıdır

Emersan Sənaye Şirkətinin keyfiyyətə nəzarət komandasının yekun məqsədi məhsul və xidmətlərin daimi optimallaşması və yüksəlişi ilə yanaşı, yerli və xarici istifadəçilərin maksimum razılığını qazanmaqdır ki, fəxrlə “İran istehsalıdır” deyə bilək