پاکدشت - شهرک صنعتی عباس آباد
شرکت صنایع امرسان

محیط زیست

 

پس از انعقاد پروتکل مونترال در سال 1987 (پروتکلی در ارتباط با کاهش و قطع استفاده از CFC ها) و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی 1988، شرکت صنایع امرسان بعنوان شرکتی دوست‌دار محیط‌زیست، به سمت استفاده از گازهای جایگزین آن خانوادۀ HC ها حرکت کرد. در نهایت با بازطراحی خطوط تولید و خرید ماشین‌آلات و دستگاه‌های مدرن، موفق به استفاده از گاز سیکلوپنتان C5 شد.

سیکلوپنتان که در ساخت فوم عایق از آن استفاده می‌شود، در نسل سوم گازهای متخلخل‌کننده قرار داشته و بعنوان بهترین جایگزین خانوادۀ CFC ها شناخته می‌شود. این ماده عاری از هرگونه کلر بوده وODP  آن صفر است. این بدان معنی‌ست که این گاز هیچ‌گونه اثر تخریبی روی لایۀ ازن ندارد. همچنین شاخصGWP  آن نیز 11 بوده و در نتیجه اثر گلخانه‌ای آن بسیار ناچیز و قابل چشم‌پوشی است.

 همچنین فوم حاصل از این گاز، عایق بسیار مناسبی بوده و یکی از از دلایل دستیابی به ردۀ انرژی A+++ نیز استفاده از همین گاز است.