Pakdəşt,Abbas Abad sənaye şəhərciyi
Emersun Industries Co

Baş Menecerlər

MÜHƏNDİS HÜSEYN PURMƏHƏMMƏDİ
Biznes meneceri

1982-ci il təvəllüdlü HÜSEYN PURMƏHƏMMƏDİ Orta məktəb təhsilini Tehranın Əllameyi- Helli adına Parlaq İstedadlar məktəbində Riyaziyyat- Fizika fənnində bitirmiş və Tehranın Etibarlı SƏNƏTİ- ŞƏRİF Universitetində Magistr dərəcəsinin məzunu olmuşdur.

O, həmçinin İnnovasiya Sənaye Şirkəti, Emersan Sənaye Şirkəti, İran Dəniz Qurğuları və İnşası və Mühəndislik Şirkəti və Gərmavəran Şirkətində fəaliyyət etmişdir.

Mühəndis Purməhəmmədinin gündəlik istehsal artımı, Paltaryuma istehsal xəttinin istismarı və məmulatın Mexanizm anbarı salonunun istismarı kimi nayiliyyətrinin adlarını çəkmək olar.

CEO@emersun.com

Yüksək Səviyyəli Menecerlər

  • İraçı Direktor
  • İraçı Direktor Məsləhətçisi
  • İraçı Direktor Məsləhətçisi
  • Marketinq və satış Meneceri
  • Ticarət Meneceri
  • İstismar Direktoru

Ağıllı Layihə Direktoru

Mühəndis FƏRZİN İRANNEJAD
İdarəedici direktor

Kirmanşah şəhərində anadan olmuş 1955-ci il təvəllüdlü Fərzin İrannejad Orta məktəb təhsilatını Pəhləvi Universitetində Riyaziyyat fənnində bitirmiş və elə həmin Universitetdə Elektronika fənni üzrə Elektrik mühəndisliyi ixtisasında Magistr dərəcəsində Diplom almışdır.

Onun iş tarixində 18 il müddətində məişət texnikası istehsalı üzrə Ərc Şirkətinin texniki və mühəndislik Müavini, 10 il müddətində İranXodro dəmirçilik şirkətlərində, Forc Əlborz və Pars Forc Şirkətində texniki Məsləhətçi, maşınların quraşdırılması və istifadəsi sahəsində və 10 il müddətində Tək Makaron Şirkətinin 2,3 istehsal xəttinin istismarı və quraşdırılmasına nəzarətçi, Kövsər adına iqtisadi Təşkilata Elektronik mühərrik və Şahab şirkətləri sahəsində 8 il məsləhətçi vəzifəsində və maşınların istismarı layihəsinin idarəsi və Sapku keyfiyyətinin inkişafı və Saman motor kimi şirkətlərdə yüksək vəzifədə fəaliyyət göstərib. O, İranmana Şirkətinin müdiriyyətilə yanaşı, 1999-cu ildən etibarən Emersan Sənaye Kompleksində direktor Məsləhətçisi vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

Mühəndis ƏMİR MOMBİNİ
İdarəedici direktor

İranın Xorrəmşəhər şəhərində anadan olmuş 1978-ci il təvəllüdlü Mühəndis Əmir Mombini Tehran İslami Azad Universitetinin Sənaye Mühəndisliyi üzrə məzunudur.

Onun iş tarixinə qısa bir baxış:

 Dəniz qurudulması Qurğularının İnkişafı Şirkətində dənizin 80 metrlik dərinliyində işləmək üçün 4 ədəd dəniz Qazıntı Qurğusunun İstehsalı və İranın dəniz qurğuları şirkətinin dəniz hissəsinin Cənub Pars 17, 18 fazları, üzrə layihələrin Direktoru, Woodgroup Şirkətində müxtəlif GE, Siemens neft- qaz turbinlərinin məntəqədə datışı üzrə Müdiri, Salman Neft Sahəsi İntubasiya layihələrində Layihəyə nəzarət və BƏƏ-yə qaz ixracı xəttinin Planlaşdırma Müdiri, Əmid inkişaf və mühəndislik şirkəti və Kurd Tayer Şirkətinin Təkər saplarının istehsal zavodunun inşası üzrə Direktoru. O, 2015-ci ildən etibarən Emersan Sənaye Kompleksinin direktor məsləhətçisi vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

mombeini@emersun.com

MÜHƏNDİS MAHMUD QİYASİ MÜASİR
Marketinq və Satış meneceri

Urmiya şəhərindən olan 1981-ci il təvəllüdlü MAHMUD QİYASİ Sənəti Şərif Üniversitetindən Sənaye Mühəndisliyini və Sənaye Mühəndisliyi üzrə Magistr Diplomunu Tehran şəhəri üniversitetindən almış və 2007-ci il məzunu olaraq, Emersan Şirkətində işlə təmin olubdur. O həmçinin “Şəhriyaran Çiçest” adlı şəhər xidmətləri şirkətinin rəhbərliyi vəzifəsini daşıyıb. Mühəndis Qiyasinin CRM istismarını əhatə edən Emersan kompleksində satış idarəçiliyi, Kapilyar satışı, OEM satışı, onlayn satışı və ixracat artımı kimi uğurları olmuşdur.    

ghiasi@emersun.com

MÜHƏNDİS İBRAHİM NURİ
İş meneceri

1978-ci il təvəllüdlü İBRAHİM NURİ təhsilini Mexanika Mühəndisliyi, İstehsalat və Məhsuldarlığı fənni üzrə Sənaye və Sistemin Təhlili əsasdadır.

Onun sahib olduğu peşələr və vəzifələr:

Təbriz Texnologiya Universitetinin İstehsal və Mühəndislik Assambleyasının rəhbəri

- (QC) keyfiyyətinə nəzarət, (Zentia, L90 və Pride avtomobillərinin əsas çərçivəsi neti) təmiri və saxlanılmas məsulu, yüngül Press Şap xətlərinin məsulu, QR/QC,EFQM,APQP komandalarının, istismar və əmsalın optimallaşması və CPM artımı və Saypa Press şirkətində təşkilatın daxili audit üzvü

Pars Abtin Pearr Sənaye Qrupu müqavilələrinin və Esfarayn Çelik Kompleksinin direktoru və Cənubi Parsın 16-ci fazının Caketlərindən birinin layihə müdirinin müavini və törəmə şirkətlər üçün məhsuldarlıq məsləhətçisi

Peugeot SLX, və Azin Xodru Sənaye Qrupunda Samand Soren və Nissan və 405 avtomobillərinin qapılarının üz hissəsinin istehsal xəttinin məsulu

62452 nömrədə patentli

 

 Lean production-

 SMED-Teamwork – 5S… kurslarının müəllimi

 

Cənab mühəndis Nuri 2013-cü ildən etibarən istehsal və sənaye meneceri, həm də Emersan Sənaye Şirkətində təchizat zənciri və satınalma üzrə meneceri kimi əməkdaş fəaliyyətlərinə başlamışdır. 

Nouri@emersun.com

 

Mühəndis YASİR İSMAYİLİ ROKNİ
Əməliyyat meneceri

1982-ci il Təvəllüdlü

Mazandaran Sənaye Universitetindən Elektronik Fənni sahəsində Mühəndislik Elmləri üzrə Bakalavr dərəcəsi ilə məzun olmuşdur.

:Analitik layihə

2002-ci ildə telefon xətti vasitəsi ilə ilk elektrik cihazına nəzarət avadanlıqlarının dizayn və istehsal etmişdir.

2006-ci il EMERSAN ŞİRKƏTİ ilə həmkarlığa başlamışdır.

2008-ci ildə Elektrik şöbəsinin müdiri

2009-cü ildə Boya və Təsnifləndirmə Sexlərinin İcraçı Direktor Şefi

Texniki və İstehsal sexinin İcraçı Direktoru

Məhsul və Layihə Mühəndisliyi Sexinin Müdiri

Və hal- hazırda da Əməliyyat Müavini

Emersan kolleksiyasından kənarda işlə əlaqədar keçmişi:

Bir il müddətində Elektro Sexi və Elektro Layout və Layout yaratma Şirkətinin rəhbəri

Dünya Satrap Şirkətinin Texniki Məsləhətçisi (Hat Çamfer və Asprotor Məsləhətçisi və Alüminium hissələrinin istehsalı sahəsində İRANXODRO Şirkətinin birinci səviyyəli Podratçısı

 

(müxtəlif növ avtomobil radiatorlarının istehsal fəaliyyəti sahəsində) Radiator Şirkətinin texniki məsləhətçisi

CNC Və MDF taxtaları üzrə Teleka Çub Şirkətinin (Arya Giti Enerji Şirkətinin İdarə heyətinin üzvü) (paylaşması və ötürülməsi istiqamətində Elektrik paylama Şirkətilə əməkdaşlığının fəaliyyət sahəsi)

Esmaeili@emersun.com