Abbas Abad industrial town,Pakdasht,Tehran,Iran
Emersun Industries Co

Emersan Sənaye Şirkəti 1981-ci il Soltan Hüseyn Fəttahi cənabları vasitəsilə yaradılıb 1987-ci ilə kimi ev dondurucuların istehsalı ilə məşğul olub. İlk 16 ft dondurucunun istehsal xətti yeni dizaynla 1987-ci il istismara verillib.

Donudurucugövdəsinindizaynıvəsoyuducusistemindəvəbuməhsulununikalxüsusiyyətlərionuənməşhurvəsatılanyerlisoyuducuyaçevirdi.Bazar tələblərininəzərəalaraq, 18 və20 ftEmersandondurucularıdizaynvəistehsalnərhələsinəçatıb.

Gözəldir،Aparıcı،Əlbətdə

Ən son xəbərlər və məqalələr

Ən son xəbərlər və məqalələrlə xəbərdar olun
0
İşçi qüvvəsi
0
İllik şirkət