پاکدشت - شهرک صنعتی عباس آباد
شرکت صنایع امرسان

 

 

 

 

بازدید آیت الله ابراهیم رئیسی از شرکت امرسان در تاریخ 9 خرداد ماه 1400 به عمل آمده است.

در این بازدید که از خط تولید شرکت امرسان صورت پذیرفت دکتر رئیسی در خصوص ایجاد و تکمیل ظرفیت تولید در کشور سخن گفتند….