Abbas Abad industrial town,Pakdasht,Tehran,Iran
Emersun Industries Co

Ətraf mühit

1987-ci ildə Montreal protokolunun imzalanmasından sonra (CFC-lərin istifadəsinin azaldılması və dayandırılması haqqında protokol) və İslami Məsləhət Şurasının (1988) təsdiqlənməsi, Ətraf Mühitə uyğun şirkət kimi EMERSAN SƏNAYE ŞİRKƏTİ, onun (HC ailələri) alternativ qazlarından istifadəsi üçün hərəkət edib. Nəticədə müasir avadanlıqların idxalı və istehsal xəttinin yeniləndirilməsi ilə (C5) Siklopentan qazından istifadəyə müvəffəq olmuşdur.

 

İzolyasiya köpük istehsalında istifadə edilən siklopant, üçüncü nəsil gözenekli qazlardandır və CFC ailəsinə ən uyğun alternativdir. Bu material hər hansı növ xlordan azaddır və ODP sıfırdır. Bu, qazın ozon təbəqəsinə mütləq zərər verməyəcəyi deməkdir. Onun GWP göstəricisi də 11-dir və nəticədə onun istixana təsiri çox azdır.

Həm də bu qazdan hasil olan köpük daha yaxşı izolyasiyadır və A+++ enerjisi qatını əldə etmək səbəblərindən biri elə bu qazdan istifadədir.